Una pàgina més

One more site

Avui:

 

I més

@CanalRepublica


Ajuda a nenes i dones de Nepal
Donacions a través de GoFundMe
Donacions a través de MiGranoDeArena
Dona a be artsy a través de Teaming

Titular notícies
El projecte va començar en un moment especialment creatiu dels autors (Fefa Viejo, Maqui Gallego, Josep Vicenç Marín). Setmanalment, cada diumenge, el taller de les dues col·laboradores, serà l'escenari de les accions creatives, ja fossin d'acció, sempre diversió, o "discurs". Sense una banda sonora -o música de fons, que arribaria més tard-, però amb un eix: un gran -en tots els aspectes- llibre sobre ceràmica oriental, des de la prehistòria a moments posteriors, aportació de Josep V., un llibre que voltava des de la seva infància per la casa familiar.

El següent pas, la decisió de recrear, copiar, reinterpretar les peces escollides, escollides no d'un “pack” sinó successivament, o bé amb dos, cinc, peces alhora, cadascuna al seu moment. Tot resultà un procés sense estridències, natural... L'elecció de les peces, la seva nova forma, la seva “química” -en el sentit estricte del terme... colors, textures-, els seus grafismes. En resultà un seguit de peces, potser cap a la quarantena, i un procés creatiu força satisfactori pels autors. Cada aportació d'algú, gran o petita, en volum o en acció, havia sigut lliure, espontània i acceptada de forma fàcil per la resta dels artistes.

Clica al títol per seguir llegint...

Aquesta és la nota 6 d'un itinerari de creació -i publicació al web que comença aquí-.

I des del web de l'Ajuntament de Vallirana: “L'origen del molí cal remuntar-lo al final del segle XV, datació corroborada per les restes de ceràmica trobades durant l'excavació arqueològica, utilitzades com a runes en la construcció inicial.

Es tracta d'un molí fariner de rodet horitzontal, alimentat per l'aigua de la riera a partir d'una bassa situada al costat del molí, el qual està excavat, en part, dins el terreny natural, aprofitant un desnivell.”

"A partir de l'any 1602 va començar a construir-se, adossada al molí, la masia de Can Batlle". I...


 
Va acollir el projecte “Ceràmica oriental antiga: recreació”, que es mostra en aquesta web.


Des de l'Ajuntament d'aquesta ciutat de les Terres de l'Ebre – Terra Alta: “Horta de Sant Joan és un poble lligat a la cultura i en un sentit ampli al fet cultural, des de molts punts de vista. Des del punt de vista històric, per exemple, per l’empremta dels antics pobladors, pel llegat arquitectònic dels templers, hospitalers i per la singularitat del renaixement. Des del punt de vista artístic, com a font d’inspiració de Picasso i el cubisme, i de molts artistes i creadors que viuen a Horta o ens visiten”. Picasso va dir de la ciutat: “Tot el que sé, ho he après a Horta”.
“A la part inferior de l'edifici de l'Ajuntament, del segle XVI, hi ha diferents troballes arqueològiques, entre les que destaca el paviment original de la sala, l’antic pou excavat en roca viva, una claveguera medieval de pedra i l’antiga presó d’Orta. Aquest espai també s’utilitza per fer exposicions temporals.”
La Presó, a tocar l'Ajuntament i a uns metros del Centre Picasso, va acollir el projecte “Ceràmica oriental antiga: recreació”, que es mostra en aquesta web


  

III___
Ceràmica oriental antiga: recreació...
Recreem la peça atenent a una visió moderna i divertiment creatiu. Som conscients de la possible interpretació hiperbòlica pròpia de la nostra època, i que ens diferencia del comediment: ens atrevim a la no limitació.